SMĚRNICE GDPR

OBECNÉ NAŘÍZENÍ O O CHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

První Pomoc Prožitkem zřizovaná ap rovozovaná osobou samostatně výdělečně činnou - Mgr. Kateřinou Hlavnovou, Březník 153, 675 74, IČO 87509016 (dále "PPP") Tel.: 724764922, E-mail: ppkurz@seznam.cz

Obecné nařízení na ochranu osobních údajů neboli GDPR (General Data Protection Regulation) začne v celé EU platit jednotně od 25.5.2018. V Česku nahradí současnou právní úpravu ochrany osobních údajů v podobě směrnice 95/46/ES a zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. 

1. CO JE TO OSOBNÍ ÚDAJ?

Veškerá informace, na základě které lze člověka jako subjekt údajů přímo či nepřímo identifikovat. 

Typicky může jít např. o jméno a příjmení, datum narození, bydliště, ale může se jednat také o fotografii, nahrávku z kamerového systému, IP adresu apod. 

2. KDY LZE OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVAT? 

Pouze v případech stanovených právním předpisem.

Zejména za účelem plnění právní povinnosti správce (PPP), plnění ze smlouvy, jejíž stranou je subjekt údajů (vlastník, PPP - zákonný zástupce), ochrany životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby. 

Pokud se nejedná o plnění povinností stanovených zákonem, tak v případě, kdy subjekt údajů projevil se zpracováním souhlas.

 Souhlas musí být svobodný, konkrétní, informovaný a jednoznačný. Pokud souhlas udělen nebyl, pak nelze zpracovávat. 

3. PRÁVA VLASTNÍKŮ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

BÝT INFORMOVÁN: 

 • za jakým účelem jsou osobní údaje zpracovávány 

 • kde jsou osobní údaje uloženy a jak jsou zabezpečeny

 • kdo k nim má přístup 

MÍT MOŽNOST: 

 • přistupovat k osobním údajům a aktualizovat je 

 • požádat o výmaz osobních údajů nebo o omezení zpracování

 • požádat o převod osobních údajů k jinému subjektu 

 • odvolat souhlas

 4. PRÁVA A POVINNOSTI SPRÁVCE

BÝT INFORMOVÁN: 

 • o zabezpečení osobních údajů a přístupu k nim od zpracovatele 

INFORMOVAT:

 •  vlastníka osobních údajů o zacházení s osobními údaji

 •  všechny osoby, které s osobními údaji pracují, o pravidlech zpracování 

5. PRINCIPY ZPRACOVÁNÍ DAT

 • omezení doby zpracování (pouze po nezbytnou dobu pro daný účel)

 •  integrita a důvěrnost (zajištění bezpečnosti dat, ochrana před neoprávněným a nezákonným zpracováním) 

 • odpovědnost a povinnost prokazování 

6. INFORMOVANÉ SOUHLASY SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

 • souhlas je právní základ pro zpracování osobních údajů 

 • platný souhlas musí být dán prohlášením nebo jasným souhlasným vyjádřením 

 • souhlas musí být vždy specifický, tudíž všeobecný souhlas, který neurčuje přesný účel zpracování, je neplatný 

Doplnění:

Ad 3 + 4

Osobní údaje, které v PPP o Vás sdělujete na základě přihlášky (jméno a příjmení, telefon, email,  a další osobní údaje), PPP dále zpracovává k následujícím účelům: k vystavení osvědčení, k informování o dalších akcích PPP.

Osobní údaje Vašich dětí jsou uloženy v sídle PPP v zaheslovaném PC.

K osobním údajům má přístup vedení PPP.

Přístup k osobním údajům + jejich aktualizace, výmaz či odvolání souhlasu je  vždy k 20.dni v měsíci  po ústní dohodě s vedením PPP.

 Ad 5

Osobní údaje  jsou zpracovávány v PPP po dobu docházky na kurz, poté jsou archivovány dle spisového řádu. 

Ad 6

PPP pořizuje fotografie během vzdělávacího procesu.Tyto fotografie následně používá k prezentaci PP. Zveřejňování fotografií nejsou spojovány s dalšími osobními údaji. Fotografie nepředáváme žádné další třetí straně. V případě vašeho písemně vyjádřeného nesouhlasu nebudou fotografie vašeho dítěte zveřejňovány.

Informované souhlasy - můžete potvrdit ZDE

 

V Náměšti nad Oslavou, dne 20.5.2018                  Zpracovala ved. PPP - Mgr.Kateřina Hlavnová

 

Kontakt

Kurzy první pomoci prožitkem

ppkurz@seznam.cz

724 764 922

Vyhledávání

NAJDETE NÁS NA FACEBOOKU

Kurzy první pomoci prožitkem

 

naši partneři

Atelier Dareen

 

Spolupracujeme:

Kurzy - Portál-firem.cz

TOPlist

Katalog firem - Hledej

 

katalog stránek, firem, obchodů, katalog, inkatalog.cz

Český katalog stránek

Zóna.cz - katalog stránek

Alfa Elchron

Portál, katalog a vyhledávač internetových stránek..

Evropský katalog stránek

Katalog web stránek Webatlas.cz

Katalog-odkazů.cz

SEO katalog

Evropský katalog

 

ikonka GTPR, S-rank a Jyxorank

© 2013 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba webu zdarma s WebnodeWebnode